Typy, rozmiary i oznakowanie bloczków fundamentowych

15.05.2020

Bloczki fundamentowe różnią się rodzajem, rozmiarem i oznakowaniem.
  

Typy bloków
 
Bloczki fundamentowe są wykonywane i należą do następujących typów:
1. FBS — fundamentowy blok ścienny. Najczęstszy typ wyrobu.
2. FBP — fundamentowy blok pusty. Ma kwadratowe puste przestrzenie. Dostępny w jednej standardowej długości - 2380 mm.
3. FBW — fundamentowy blok z wycięciem. Charakterystyczną cechą tego wyrobu jest specjalne podłużne wycięcie do układania komunikacji.
  
 Wymiary bloczków
  

Wymiary bloczków FBS są regulowane przez GOST 13579-78. Szerokość bloczków jest główną wielkością geometryczną, a wysokość i długość są wartościami wtórnymi. 

Standardowe rozmiary bloczków fundamentowych są następujące:
- długość: 2380, 1180, 880 mm
- wysokość: 580, 280 mm
- szerokość: 300, 400, 500, 600 mm

Bloczki o wysokości 580 mm są bardziej poszukiwane. Najbardziej duży bloczek to 2400 x 600 x 580 mm, najmniejszy — 880 х 300 х 580 mm (bloczki o małych rozmiarach służą do ''wykończenia'' konstrukcji, aby nie rąbać całego bloczku). Takie rozmiary bloków pozwalają na szybki montaż fundamentu.
 
   Znakowanie bloczków
 

Rozmiary i materiał bloczków są kluczowymi wskaźnikami przy znakowaniu bloków. Na przykład bloczek fundamentowy — FBS 12-4-6 t. Skrót «FBS» oznacza «fundamentowy blok ścienny». Kolejne 3 cyfry to wymiary geometryczne w decymetrach (12 - długość, 4-szerokość, 6-wysokość). Litera po liczbach wskazuje, z którego betonu wykonany jest bloczek. W tym przypadku „t” oznacza - «ciężki beton». Rozróżniają także „p” - beton z porowatymi wypełniaczami, „c” - beton krzemianowy. Wybór betonu można ustalić na podstawie warunków pracy, eksploatacji urządzenia i klimatu.
 

Należy zauważyć, że wszystkie rozmiary bloczków mają swoje własne potrzeby. Dlatego NEMP, opracowując mobilne wibroprasy do produkcji bloczków fundamentowych, zwrócił szczególną uwagę na możliwość produkcji szerokiej gamy rozmiarów bloków. Wibroprasa UPB-SM jest dostarczana z zestawem form do wyprodukowania 16 rozmiarów bloków, a model UPB-PM - do wyprodukowania 12 rozmiarów. Do wyprodukowania bloczków o wysokości 280 mm, opracowano uniwersalną wibroprasę UPB-FL, która nie ma analogów w swoim segmencie. To urządzenie produkuje również płyty żelbetowe fundamentów taśmowych (płyty FL) o najbardziej popularnych rozmiarach.