Obrzynarka wzdłużna
Maszyna jest przeznaczona do:
- otrzymania obrzynanych przetwarzanych materiałów piłowych z oblader i nieobrzynanych desek;
- podłużnego cięcia drewna i przetwarzanych materiałów drewnianych.
Specyfikacje techniczne:
- średnica tarczy piły - 350/32 mm;
- moc głównego silnika - 7,5 kW;
- moc silnika posuwu - 1,5 kW;
- prędkość posuwu zespołu piły (praca urządzenia w dwóch kierunkach) - 0,33; 0,25; 0,2 m/sek;
- maksymalna grubość cięcia – 100 mm;
- długość cięcia (na zamówienie) – do 8000 mm.