Prace frezarskie

Prace frezarskie wykonywane są na uniwersalnych frezarkach umożliwiających frezowanie poziome i pionowe, a także frezowanie pod różnymi kątami za pomocą różnych narzędzi przy użyciu głowic dzielących i stołów obrotowych.