Wibroprasa UPB-PB do produkcji nadproże betonowe 

Wibroprasa UPB-PB – urządzenie do produkcji nadproże betonowe z nie napinającymi łącznikami (GOST 948-84). Do formowania stosuje się półsuche mieszanki betonowe klasy od B15 i wyższej. Z reguły nadproże betonowe są wykonane z betonu M200 lub cięższego gatunku M250, ale w każdym przypadku jego gęstość powinna wynosić od 2200 do 2500 kg / metr sześcienny. Jako zbrojenie nierozciągliwe stosuje się zbrojenie stalowe walcowane na gorąco A-III, stosuje się również hartowane termomechanicznie zbrojenie klasy At-III i drut wzmacniający klasy -I.

 

 

Urządzenie może być wyposażone w formy do wytwarzania

następujących rozmiarów nadproże betonowe

Nazwa Wymiary Wydajność,
szt/godzina

Nadproże
betonowe / 1
formowanie

213-1- 1290 120 140 100-120 5
216-2- 1550 120 140 90-100 5
217-2- 1680 120 140 80-90 5
219-3- 1940 120 140 60-80 5
313-37- 1290 120 220 60-80 5
316-37- 1550 120 220 45-65 5
318-37- 1810 120 220 30-50 5
518-27- 1810 250 220 20-30 2
913-37- 1290 120 190 70-90 5
916-37- 1550 120 190 55-75 5
918-37(8)- 1810 120 190 40-60 5
1018-27- 1810 250 190 20-30 2